Nebezpečí kouření z třetí ruky

 Nebezpečí kouření z třetí ruky

Není žádným tajemstvím, že kouření škodí zdraví. To je nakonec povinně uvedeno na každé krabičce cigaret. Takže každý kuřák ví, že si zdraví poškozuje sám, dobrovolně a se vší zodpovědností vůči sobě. Dnes je také ve všeobecné známosti informace, že pasivní kouření cigaret škodí zdraví. Tam se už o dobrovolnosti pasivního kouření dá s úspěchem

Bohemia liquid jsou české výrobky pro kuřáky

Bohemia liquid české náplně do elektronické cigarety

pochybovat. Nejhorší varianta kouření cigaret je z „třetí ruky“. Nekuřák vůbec netuší, že přijímá do organismu jedovaté látky, které se v ovzduší, na záclonách, podlahách, kobercích nebo na oděvu, vlasech či rukách kuřáka zdržují dlouho poté, co dokouřil poslední cigaretu a místnost dávno opustil. I „kouření z třetí ruky“ poškozuje buňky a DNA.

Studie publikovaná v časopise Mutagenesis prokázala, že „kouření z třetí ruky“ má neblahý vliv na naši DNA, došlo k poškození této DNA. V roce 2008 vznikla první studie, která se zabývala výzkumem toxických částic, které zůstanou na oděvu kuřáka a na zařízení místnosti, kde se kouřilo. Od té doby se datuje i termín „kouření z třetí ruky“.

Za kuřákovým závojem dýmu zůstaly takové toxické látky, jako je formaldehyd, benzen, arzen, olovo, nitrosaminy, ohrožující hlavně děti, zvl. ty nenarozené. Tyto jedovaté-toxické látky poškozují vývoj plic, zvyšují riziko vzniku astmatu a poškozují ještě nevyvinutý mozek. Pro ostatní nekuřáky cigaret to přináší riziko vzniku rakoviny a jiných nemocí.

Cigaretový kouř Bohemia-liquid.cz

Česká náplň do e-cigaret

Možná, že kdyby tyto informace byly předány veřejnosti v srozumitelné podobě, že by se spousta kuřáků začala chovat ohleduplněji ke svému okolí. Mnozí kuřáci cigaret i dýmek, a tím myslím muže i ženy, nevědomky ohrožují své děti „kouřením z třetí ruky“. Domnívají se, že když kouří cigarety v jiné místnosti, než jsou děti, že tím pro jejich bezpečnost udělali dost. Netuší, že rakovinotvorné látky z kouře cigaret jsou s nimi všude, kam se hnou.

Vhodnou volbou pro kuřáky cigaret se zdá být elektronická cigareta, které se také říká e-cigareta. Výhoda kouření elektronických cigaret spočívá v tom, že se neuvolňují jedovaté látky z cigarety a ve formě kouře se tak neusazují v kuřákově těle a okolí.

S námi víte, co kouříte“.

Rozhodující pro kouření e-cigaret se tak stává kvalita náplně, zvaná liquid. Pokud kouříte liquid, jehož složení znáte, což vám zaručuje Bohemia liquid náplň, vyrobená pro Zentrichovu apatyku, pak se jedná o bezpečné kouření. Pokud kouříte e-liquid pocházející z neznámého zdroje, pak se pouštíte do jistého zdravotního rizika. S náplní Bohemia liquid víte, co kouříte. Bohemia liquid jsou náplně ze surovin pocházejících z Česka a Evropy.

detoxikace, dýchací a cévné systém

Kuřákovo SOS tinktury na detoxikaci kuřáků a harmonizaci cévní a dýchací soustavy

S námi máte záruku kvality.

Bylinky pro zdraví kuřáků

Kuřákům také doporučujeme pročištění organismu kúrou pro kuřáky Kuřákovo SOS.

Přechodem z cigaret na kouření elektronických cigaret jste provedli první krok na cestě ke zdraví. Vyčištění organismu musí být dlouhodobé, protože se plíce i cévy zanášely toxickými látkami z kouření cigaret také dlouhodobě.

Ale cesta ke zdraví, stejně tak, jako každá cesta, začíná prvním krůčkem.

A tím prvním krůčkem ke zdraví může být přechod od kouření cigaret k ekologickému kouření e-cigaret.

Druhým krokem na cestě ke zdraví může být detoxikace a odkyselení organismu kuřáka. Bohemia liquid, originální české náplně i Kuřákovo SOS zakoupíte v e-shopu Zentrichovy apatyky.

S námi víte, co kouříte

E-shop Zentrichova apatyka výhradní distributor Bohemia-liquid